Empire Taiсhi

2016\08\17

Taiji Quan Szegeden

A Taiji Quan szintén egy ősi kínai, belső stílusú harcművészeti rendszer, melynek létrehozását Chang San-feng (vagy Zhang San Feng) taoista szerzetesnek, a Pihekezű Halhatatlannak tulajdonítják. Úgy tartják, hogy a szerzetes a Sung-dinasztiához tartozó (960-1126) Hung-wu uralkodása idejében a Wudang hegységben tartózkodva egyszer egy kígyó és egy madár harcára figyelt fel. Megfigyelte, hogy a látszólag kiszolgáltatott
kígyó milyen ügyesen tért ki minden egyes alkalommal a madár támadásai elől. Így alapozta meg a Taiji Quant, mert a jelenet a Taiji szimbólumára emlékeztette, amely szerint „a lágy mindig felülkerekedik a keményen”.
A Taiji Quan stílusok ez a stílus az, amelyik még ma is használja a harci elemeket.

img_0002.JPG

A Taijit leginkább egészségmegőrző, egészség-helyreállító mozgásrendszerként ismerik. Ennek oka, hogy Kínában a kommunista rezsim kezdetekor betiltották a harcművészetek nyilvános gyakorlását, és a Taiji Quan gyakorlását így csak leegyszerűsített formájában, főként a Yang stílus gyakorlásával – ez volt ugyanis csak államilag támogatott – tudták megvalósítani. Kivettéka robbanékony és erőteljes elemeket, csak a lágy mozdulatok maradtak. Jótékony hatásai azonban továbbra is érvényesülnek, meditáció lett a mozgásban. A sporttudományokban a Taijit a légzésen, koncentráción és dinamikus relaxáción keresztül, atest és elme integrálását célzó, közepes intenzitású, aerob mozgásnak tartják.

p6210027.JPG

A kung fu ágazatok között a belső stílusok közé sorolásának oka, hogy a gyakorlás a Taiji Quannál elsősorban a „belső erőt” célozza. Újvári szerint: a külső erőt a test produkálja a fizika és mechanika törvényei alapján. Ebből is kétféle van: kemény és lágy erő. Amint már említettem, a Shaolin irányzatokat hívják kemény vagy külsős
irányzatoknak, és a belső/lágy stílusok használják a lágy erőt – bár egyik sem kizárólagosan használja csak az egyiket vagy csak a másikat. A kemény erőt könnyű megfigyelni, hatásos, látványos, az izomzat fejlett, erős és gyors erőkifejtésre képes. A lágy erőnél ellenben az egész test laza, és láncszerűen adják át a mozgásimpulzust a testrészek egymásnak – hasonlóan a break táncosoknál látottakhoz. Jellemző, hogy a mozgásláncolat a talptól indul, és alulról felfelé adódik át egy-egy testrésznek, a technikák kivitelezése, ahogy a spirális energia leírásánál is írtam, tehát a talptól indítva halad a kéz felé. A lágy erő a veszélyesebb, mert külsérelmi nyom nélkül – szemben a kemény technikákkal –, fordulhatnak elő hatására belső sérülések. A belső erőt Újvári az önfegyelemmel és az akaraterővel azonosította, bár megemlítette, hogy egy ismeretlen, rendkívüli tetteket lehetővé tevő pszichés erőnek is tartják. Vadasnál a külső és belső megkülönböztetés a képzés irányát mutatja: a külső harcművészetekben a fizikai test használata során keletkező energia hat a tudatra, és alakítja azt át, míg a belső stílusok a tudatra hatnak elsősorban, és ennek az energiára gyakorolt hatása változtatja meg a fizikai test használatát.

004_1.jpg

A Taiji Quan elnevezés megértéséhez, minthogy egy kínai egészségmegőrző mozgásrendszerről van szó, szükség an a kínai gyógyászat alapjainak ismeretére is. A Taiji Quan a mindenséggel való együttélésre tanít (ezáltal lehet ilyen hatékony az egészségmegőrzésben). Ehhez szükséges megérteni a kezdeteket, ami a taoista tanok szerint a következő: „A Taiji a WuJi szülötte, anyja Yinnek és Yangnak.” WuJinek nevezik a végtelen teret, a dolgok eredeti természetét. Semmi viszonylagosat nem tartalmaz, ezt szimbolizálja a kör. Úgy tartják, hogy a WuJi egyszer önmagától megmozdult, így született meg a mozgás, a Yang, amihez képest megmozdult, az pedig a Yin, a középpont. Így lett kint és bent, fent és lent, így alakult ki a Yin-Yang kettőssége,
a Taiji (a nyugati világ ezoterikus tanaiban ez a polaritás elve).

A Yin-Yang kettőssége a mozgásban a lassú és gyors, kemény és lágy, a fent és alul kivitelezett mozdulatokban érhető tetten. A Taiji Quan ezeket váltva alkalmazza. A Yin-Yang kettősségének fizikai megnyilvánulásához a Három Alapra volt szükség, ezek a Földi, az Égi és az Emberi Alapok. Az Égi Alap a tiszta Yang megjelenése, a szellemi alapanyag, a Földi Alap a tiszta Yin, ami az égi energiák sűrűsödése, az Emberi Alap pedig a kettő kapcsolódásakor létrejött, emberre jellemző energiahalmaz.dsc01479.JPG

Ez a három a test, lélek és szellem hármasának felelhet meg. A Taiji Quanban inkább a test, szellem és energia hármasát nevezik meg; ahol a test a fizikai testet, a szellem a gondolatokat és a tudatot jelöli, az energia pedig az ezekhez társított benyomásokat jelenti, de mint láthatjuk, ezt értelmezhetjük érzelmekként is, tehát megfeleltet hetjüka lélek szintjének. A harmóniához ennek a háromnak egyensúlyban kell lennie. A dolgok működését az Öt Változó Állapot (vagy öt elem) írja le, ezek a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz belső stílusnál.

A Taiji Quan gyakorló a fent leírtakon valójában visszafelé halad, a nyolc alapmozdulatból, érti meg az Öt Változó Állapot, a Három Alap, a Yin-Yang, végül a WuJi mibenlétét, működését és kölcsönhatásait. A Taiji Quan jelentése a teljes és a végérvényes valóság kifejezése az ököl (a test) használatán keresztül.

_2.jpg
Belső erőnek tekinthetjük a Qi-t is, ami eredetileg légzést vagy levegőt jelent, de energia vagy erő értelemben is gyakran használják. A hagyományos kínai gyógyászat (HKO vagy TCM – Traditional Chinese Medicine) úgy tartja, hogy a testünket és a világegyetemet energiapályák (meridiánok) hálózzák be. A testben is több ezer meridián létezik,de ezek közül 14 fontos meridián van – és még ezeken kívül is van 47 nevezetesebb, de ezek kevésbé fontosak. Egészséges egyénben, az energetikai pályákban a Qi akadálytalanul áramlik. Ha a Qi elakad, akkor kezdetben csak zavaró érzelmek, később fizikális elváltozások alakulhatnak ki. Ha tehát egészségesek akarunk maradni, akkor a Qi akadálytalan áramlását kell tudnunk biztosítani, valamint minél több Qivel rendelkezünk, annál egészségesebbek vagyunk a kínai tanok szerint.

Empiretaichi iskolai beiratkozás a 2016/17-es évre most Szegeden! Az előzetes regisztráció e-mail-en melnikovtaichi@ gmail.com és telefonon keresztül történik: Nagyné Domány Mária, tel. 20/517-09-01

A Taiji Quan szintén egy ősi kínai, belső stílusú harcművészeti rendszer: a Taijit leginkább egészségmegőrző,
egészség-helyreállító mozgásrendszerként ismerik, minden korosztály számára. További információkat a weboldalon www.empiretaichi.eu és telefonon 20/517-09-01.

2016\06\15

Bevezetés a taichi-be

Когда западный мир в "боевых искусств" мышления, вы обязаны пиная, колющие, борьба, и физический контакт в его уме.

Не медленный, ритмичный и медитативная физические упражнения держит цель, чтобы улучшить свою собственную внутреннюю расслабляющее спокойствие и миролюбие.


Тем не менее, это то, что боевые искусства, тай-чи является медленное, ритмичное, медитативное движение, которое ставит своей целью помочь вам обрести мир и спокойствие.

В этой статье мы представляем историю тай-чи, философии, преимущества стоить и как это началось, и других метизов.

Что такое тай-чи, и откуда приходит?

Tai Chi является многовековая китайское боевое искусство, которое восходит к Цигун является древней китайской формой meditáviós, которая имеет свои корни в традиционной китайской медицине стремились.

Люди , которые паркуют вы видите на всей территории Китая и все больше в других частях современного мира, как и  изящные плавные движения выполняются , тай - чи это практикуется .) Некоторые записи показывают , что история тай - чи 2500 лет возвращается!

Тай - чи включает в себя ряд медленных, медитативных движений , он первоначально использовали nvédelemre / самозащита была цель и продвигать внутренний мир и спокойствие.

В традиционной китайской медицине , человеческие существа вселенной в миниатюре / миниатюрных версий / других из холдинга, который держит , что, как и Вселенная, пять элементов (металл, вода, огонь, дерево и земля) постоянное взаимодействие состоит из них.

Вы достичь хорошего здоровья , если взаимодействие между этими элементами обеспечения того , чтобы ци течь плавно и сбалансированно.
Tai Chi Taichi Empire Club в Венгрии в Сегеде, проводятся классы  два раза в неделю по вечерам. Если вы хотите присоединиться к группе, в сентябре текущего года в 2016 году количество убийств.  Предварительная регистрация открыта электронная почта melnikovtaichi @ gmail.com. ком
оригинал статьи на сайте WWW. MedicineNet. ком *

 

empiretaichi school taichi szeged taichi hungary empiretaichi iskola empiretaichi klub tai chi szegeden

2016\05\23

Blog relocation

All information from blog has moved to a new site www.empiretaichi.eu/index.php/en/
If  you are looking for a coherent system of knowledge to improve the physical well-being and personal growth, come to our classes.
We are open for cooperation and ready to provide training seminar in your city. To contact us, please use the e-mail melnikovtaichi  @ gmail. com (no spaces between characters).

 

Minden információ a blogról új helyre költözött http://empiretaichi.eu/index.php/hu/

Ha koherens rendszert keres, amelynek segítségével javíthatja kondicióját és fejlesztheti személyiségét, jöjjön el csoportjainkba e-mail melnikovtaichi  @ gmail. com 

 

Для всех, кого интересуют занятия Тайцзи в Европе, сообщаем, что вся информация из блога переехала на новый сайт http://empiretaichi.eu/index.php/ru/

Для записи на занятия и обсуждения организационных вопросов пишите на личную почту: melnikovtaichi  @ gmail. com (без пробелов между знаками)

 

2016\04\21

Hamarosan megnyitjuk új weboldalunkat!

A  Empiretaichi csapata örömmel jelenti, hogy hamarosan megnyílik új mobil optimizált weboldalunkat! 3 nyelvet lesz elérhető: magyar, angol és orosz, mzegnyitó nap - 2016. május 5-é

Üdvözöljük az új weboldalunkon!

Empire Taichi team is pleased to announce that soon will open a new mobile optimized website! It will be available in three languages: Hungarian, English and Russian, the opening day - May 5 2016.

Welcome to our new site!


Команда Empire Taichi рада сообщить, что в ближайшее время будет открыт новый  сайт! Он будет доступен на трех языках: венгерском, английском и русском языках, день открытия - 5 мая 2016.

 

Добро пожаловать на наш новый сайт!

taichi taichi gyakorlatok empiretaichi school Тайцзицюань Сегед Üdvözöljük az új weboldalunkon новый сайт тайчи в венгрии tai chi Magyarországon web site about taichi hungary taichi hungary